Lokalizacja obiektu w strefie powietrznej

Każda przestrzeń (lądowa, morska, jak również powietrzna) objęta jest podziałem na strefy. Dlatego też ze względów prawnych i bezpieczeństwa niezbędnym jest określenie gdzie znajduje się obiekt planowanej operacji powietrznej.

Dzięki temu będziemy mogli czy konieczne będzie uzyskanie wymagane dodatkowych pozwoleń na wykonanie lotu w danej lokalizacji. Inaczej będą wyglądały nasze przygotowania do zlecenia w przypadku gdy obiekt znajduje się np. poza strefą kontrolowaną (np. ośrodek wczasowy na Mazurach), a inaczej jeśli obiekt znajduje się bezpośrednie w strefie kontrolowanej (np. w pobliżu lotnisk Balice)

Poniżej prezentujemy orientacyjną mapkę zasięgu strefy kontrolowanej CTR Balice. Zobacz również: mapka dla Polski 

Wszystkie publikowane na stronie mapki należy traktować jedynie orientacyjnie, nie mają zastosowań OPERACYJNYCH

Jeżeli obiekt znajduje się w strefie kontrolowanej niezbędne jest uzyskanie zezwolenia od zarządzającego strefą na operacje powietrzną. Procedura uzyskania zezwolenia polega na wypełnieniu wniosków do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze wszystkimi niezbędnymi danymi tj. lokalizacja, promień, planowana wysokość, czas i rodzaj lotów, ilość statków powietrznych, dane osoby odpowiedzialnej za organizację lotów, dane pilota. Po otrzymaniu warunków lotu z PAŻP wszelkie operacje muszą być bezwzględnie uzgodnione z zarządzającym daną strefą. Każdorazowy wylot oraz zakończenie lotów musi zostać zgłoszone i uzgodnione np. z wieżą kontroli lotów.

Oprócz stref kontrolowanych musimy brać pod uwagę pozostałe strefy między innymi: strefy zakazane, strefy ograniczone, strefy niebezpieczne, strefy kontrolowane lotnisk wojskowych, strefy czasowo wydzielone itp. Podsumowując: nie zawsze możemy latać wszędzie tam gdzie zażyczy sobie Klient, priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo i wykonanie usług zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Dzięki takiemu podejściu nasi Klienci mają pewność, że materiał foto/video został pozyskany legalnie i może być bez obaw eksploatowany na różnych platformach medialnych.