Termowizja z drona
usługi termowizyjne dronem

Przybliżamy temat termowizji, jeśli jesteś zainteresowany konkretnymi informacjami skorzystaj z poniższego spisu treści.

Spis treści

Z poniższego artykułu dowiesz się:

Co to jest termowizja?

Termowizja to technika obrazowania w paśmie promieniowania podczerwieni, która umożliwia nam oglądanie i analizowanie wykresów termograficznych ciepła emitowanego przez różne obiekty.

Termowizja, znana również jako technologia obrazowania cieplnego, jest dziedziną, która umożliwia detekcję i wizualizację emisji promieniowania podczerwonego pochodzącego od obiektów i organizmów żywych.

Wykorzystuje ona kamery termowizyjne, które są w stanie rejestrować promieniowanie podczerwone w postaci obrazów zwanych potocznie termografami.

Termowizja opiera się na wykorzystaniu czułych na promieniowanie podczerwone specjalistycznych sensorów mogących rejestrować rozkład emitowanych temperatur w pasmach światła podczerwonego.

Urządzenie to rejestruje promieniowanie emitowane przez obiekty w postaci ciepła o różnych wartościach temperaturowych. Następnie generuje obraz termiczny, który przedstawia rozkład temperatury na badanej powierzchni. Dzięki temu można w łatwy sposób zidentyfikować obszary o wyższej lub niższej temperaturze, anomalii termicznych na badanych powierzchniach.

Zastosowanie termowizji

Ta zaawansowana technologia znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach ze względu na swoje unikalne możliwości i korzyści.

 1. Diagnostyka medyczna: Termowizja znalazła szerokie zastosowanie w dziedzinie medycyny. Jest wykorzystywana w diagnostyce i obrazowaniu medycznym do wykrywania i monitorowania różnych stanów zdrowotnych. Dzięki termowizji można ocenić temperaturę ciała, identyfikować obszary zapalne, analizować przepływ krwi oraz wykrywać zmiany temperatury związane z urazami czy nieprawidłowościami układu mięśniowo-szkieletowego.
 2. Bezpieczeństwo i monitorowanie: W dziedzinie bezpieczeństwa i monitoringu termowizja odgrywa kluczową rolę. Kamery termowizyjne są stosowane do monitorowania i wykrywania niezwykłych wzorców temperatury, co umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń, takich jak pożary, przecieki gazowe czy nieuprawnione dostępy. Te kamery są również używane w systemach dozoru nocnego, umożliwiając obserwację w warunkach ograniczonej widoczności.
 3. Energetyka i termoizolacja: W dziedzinie energetyki termowizja jest niezwykle przydatna do identyfikacji problemów z izolacją cieplną w budynkach i instalacjach przemysłowych. Termowizyjne skanowanie struktur budowlanych umożliwia wykrycie wycieków ciepła i identyfikację obszarów o dużej utracie energii. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie odpowiednich środków naprawczych w celu poprawy efektywności energetycznej.
 4. Badania naukowe i inżynieria: Termowizja jest niezwykle użyteczna w badaniach naukowych i inżynierii. Może być stosowana do analizy temperatury w różnych procesach, takich jak badania materiałowe, analiza przepływu ciepła, kontrola jakości produkcji czy badanie zachowań termicznych maszyn. Dzięki termowizji naukowcy i inżynierowie mogą uzyskać cenne informacje o zachowaniu się obiektów w zależności od temperatury.
 5. Poszukiwanie i ratownictwo: Termowizja znalazła również zastosowanie w poszukiwaniu osób zaginionych oraz w działaniach ratowniczych. Kamery termowizyjne są wykorzystywane w celu wykrywania ciepłych śladów ludzkich wśród zimnego otoczenia, co ułatwia odnalezienie zaginionych osób lub ofiar katastrof naturalnych.
 6. Działania militarne – monitoring pola walki. Podczas ostatnich wydarzeń związanych z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą, możemy w sposób naoczny przekonać się jak ważnym elementem jest zastosowanie technologii termowizyjnych. 


Termowizja jak widać to wszechstronna technologia, która znalazła swoje zastosowanie w wielu dziedzinach tak specjalistycznych jak również życia codziennego. Jej niezwykłe możliwości wizualizacji temperatury i detekcji emisji promieniowania podczerwonego czynią ją niezastąpionym narzędziem w medycynie, bezpieczeństwie, energetyce, badaniach naukowych oraz działaniach ratowniczych.

W miarę rozwoju tej technologii można spodziewać się coraz szerszego spektrum zastosowań, co przyczyni się do dalszego postępu w wielu dziedzinach naszego życia.

termowizja z drona, inspekcje budowlane

Jednym z obszarów, w którym drony odgrywają istotną rolę, jest termowizja. Dzięki połączeniu dronów z kamerami termowizyjnymi możliwe stało się wykorzystanie tej zaawansowanej technologii w nowy i innowacyjny sposób. W niniejszym artykule przeanalizujemy zastosowanie dronów w termowizji oraz korzyści, jakie niesie to połączenie.

Wykorzystanie dronów w połączeniu z kamerami termowizyjnymi znacznie ułatwia inspekcje budowlane. Drony mogą:

 • skanować budynki i struktury z powietrza,
 • umożliwiają szybkie wykrywanie problemów z izolacją cieplną, wyciekami energii czy uszkodzeniami.
 • Kamera termowizyjna na dronie pozwala na szybkie i dokładne zobrazowanie obszarów o różnych temperaturach, co może wskazywać na ukryte wady konstrukcyjne.

Dzięki temu oszczędza się czas i zasoby w porównaniu z tradycyjnymi metodami inspekcji.

termowizja z drona, monitoring energetyczny

 • Monitorowanie infrastruktury: Drony wyposażone w kamery termowizyjne są również wykorzystywane w monitorowaniu infrastruktury. Mogą przeglądać linie elektroenergetyczne, przesyłowe lub telekomunikacyjne, identyfikując potencjalne problemy, takie jak przegrzewające się elementy czy wycieki ciepła.
 • Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze wykrycie usterek, zapobiegając poważniejszym awariom i zapewniając ciągłość działania infrastruktury.
 • Zarządzanie lasami i obszarami naturalnymi: Termowizja z dronów jest również przydatna w zarządzaniu lasami i obszarami naturalnymi. Drony mogą wykrywać pożary lasów na wczesnym etapie, dzięki czemu szybciej można podjąć działania gaśnicze. Ponadto, drony z kamerami termowizyjnymi mogą monitorować obszary pod kątem obecności zwierząt, identyfikować miejsca zagrożone suszą oraz oceniać stan roślinności. To daje możliwość podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony i zachowania równowagi ekosystemów.

Dron ratownictwo i poszukiwanie osób:

Drony wyposażone w kamery termowizyjne są również wykorzystywane w działaniach ratowniczych i poszukiwaniu zaginionych osób. Szybko i skutecznie mogą przeszukiwać obszary trudno dostępne dla ludzi, takie jak góry, lasy czy tereny zurbanizowane.

Kamera termowizyjna na dronie pozwala na wykrywanie ciepłych śladów ludzkich, co ułatwia lokalizację osób potrzebujących pomocy.

Połączenie dronów z kamerami termowizyjnymi otwiera nowe perspektywy dla tej technologii. Zastosowanie dronów w termowizji umożliwia szybką, skuteczną i precyzyjną analizę termiczną w różnych dziedzinach, takich jak inspekcje budowlane, monitorowanie infrastruktury, inspekcje termomodernizacyjne, monitoring pola walki,  zarządzanie lasami i obszarami naturalnymi, działania ratownicze. \

To połączenie przyczynia się do oszczędności czasu, zasobów i zapewnia lepszą jakość danych. Możemy oczekiwać, że rozwój tej technologii będzie kontynuowany, co przyniesie jeszcze więcej korzyści i innowacyjnych zastosowań dla dronów w termowizji.

ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE

Termowizja to zaawansowana technologia, która znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w budownictwie. Dzięki swojej zdolności do analizy i wizualizacji emisji promieniowania podczerwonego, termowizja umożliwia identyfikację problemów związanych z izolacją cieplną, nieszczelnościami, a także ocenę efektywności energetycznej budynków. W tym artykule skupimy się na zastosowaniu termowizji w budownictwie oraz korzyściach, jakie niesie dla tego sektora.

 1. Diagnoza termiczna budynków: Jednym z najważniejszych zastosowań termowizji w budownictwie jest diagnoza termiczna budynków. Termowizyjne skanowanie fasad, dachów, okien i innych elementów konstrukcyjnych pozwala na wykrywanie miejsc strat energii i nieszczelności. Dzięki temu można zidentyfikować obszary wymagające poprawek w izolacji cieplnej i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Diagnoza termiczna jest niezwykle przydatna zarówno w przypadku istniejących budynków, jak i na etapie projektowania nowych konstrukcji.
 2. Badania nad efektywnością energetyczną: Termowizja odgrywa również kluczową rolę w badaniach nad efektywnością energetyczną budynków. Wykorzystanie kamer termowizyjnych pozwala na ocenę strat energii i identyfikację obszarów o nieprawidłowej izolacji. Na podstawie tych danych można wprowadzić poprawki w projektach, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynków. Ponadto, termowizja umożliwia monitorowanie i ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań energetycznych, takich jak panele słoneczne czy systemy wentylacji.
 3. Wykrywanie usterek i problemów konstrukcyjnych: Kamery termowizyjne są niezwykle przydatne w wykrywaniu usterek i problemów konstrukcyjnych w budynkach. Dzięki nim można zidentyfikować przecieki w instalacjach, uszkodzenia izolacji cieplnej, przegrzewające się elementy czy nieprawidłowe rozłożenie temperatury wewnątrz budynków. Wykrywanie tych problemów na wczesnym etapie pozwala na szybką interwencję i uniknięcie poważniejszych uszkodzeń lub awarii.
 4. Kontrola jakości i audyty energetyczne: Termowizja jest również wykorzystywana do kontroli jakości w budownictwie. Może być stosowana do oceny jakości wykonania izolacji cieplnej, detekcji wad konstrukcyjnych, identyfikacji nieszczelności w systemach grzewczych i chłodniczych oraz sprawdzania poprawności montażu okien i drzwi. Ponadto, termowizyjne audyty energetyczne pozwalają na kompleksową ocenę efektywności energetycznej budynków i wskazanie obszarów, w których można wprowadzić poprawki w celu osiągnięcia lepszej efektywności energetycznej.

Podsumowanie: Zastosowanie termowizji w budownictwie przynosi wiele korzyści. Dzięki tej zaawansowanej technologii można przeprowadzać diagnozę termiczną budynków, badania nad efektywnością energetyczną, wykrywać usterek i problemy konstrukcyjne oraz kontrolować jakość wykonania. Termowizja jest niezastąpionym narzędziem w poprawie efektywności energetycznej budynków, identyfikacji obszarów wymagających napraw oraz optymalizacji procesów budowlanych. Wdrażanie tej technologii w sektorze budowlanym przyczynia się do tworzenia bardziej energooszczędnych, ekologicznych i komfortowych budynków.

TERMOWIZJA – TERMOMODERNIZACJA – INSPEKCJE TERMOWIZYJNE INWESTYCJI

Termomodernizacja budynków stanowi kluczową strategię w walce ze zmianami klimatycznymi i poprawie efektywności energetycznej. Jest to proces, który ma na celu poprawę izolacji cieplnej, ograniczenie strat energii i zwiększenie komfortu termicznego w istniejących obiektach. W tym artykule skupimy się na zastosowaniu termowizji w procesie termomodernizacji budynków i obiektów, analizując korzyści, jakie niesie dla efektywności energetycznej i jakości termicznej.

 1. Diagnostyka termiczna przed modernizacją.  Termowizja odgrywa kluczową rolę w diagnostyce termicznej przed rozpoczęciem procesu termomodernizacji. Dzięki kameras termowizyjnym można przeprowadzić szczegółową analizę stanu termicznego budynku i zidentyfikować obszary o największych stratach energii. Kamery termowizyjne umożliwiają wizualizację obszarów o różnej temperaturze, co pozwala na wykrycie słabych punktów izolacji, mostków termicznych czy nieszczelności. Dzięki temu można skoncentrować się na odpowiednich działaniach modernizacyjnych i zoptymalizować efektywność energetyczną budynku.
 2. Ocena efektów modernizacji: Po przeprowadzeniu termomodernizacji, termowizja jest niezastąpionym narzędziem do oceny efektów tych działań. Drony wyposażone w kamery termowizyjne mogą skanować budynki i obiekty, identyfikując obszary, w których modernizacja przyniosła pozytywne rezultaty. Dzięki temu można zweryfikować, czy działania termomodernizacyjne przyczyniły się do zmniejszenia strat energii i poprawy izolacji cieplnej. Termowizja pozwala na precyzyjną wizualizację rozkładu temperatury wewnątrz budynku i na zewnątrz, co umożliwia dokładną ocenę skuteczności podjętych działań.
 3. Identyfikacja nieszczelności i problemów konstrukcyjnych: Termowizja jest niezwykle przydatna w identyfikacji nieszczelności i problemów konstrukcyjnych w trakcie procesu termomodernizacji. Kamery termowizyjne mogą wykrywać przecieki ciepła, nieszczelności w oknach i drzwiach, czy problemy z izolacją cieplną. Dzięki tym informacjom można szybko interweniować i dokonać odpowiednich napraw, aby zapewnić pełną efektywność energetyczną i jakość termiczną po zakończeniu termomodernizacji.
 4. Optymalizacja działań termomodernizacyjnych: Termowizja umożliwia również optymalizację działań termomodernizacyjnych. Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych, skanowanie termowizyjne pozwala na precyzyjne zidentyfikowanie obszarów wymagających największych interwencji. Dzięki temu można zoptymalizować alokację zasobów i skupić się na obszarach o największym potencjale poprawy efektywności energetycznej. Termowizja pozwala na świadome i celowane podejście do termomodernizacji, przyczyniając się do osiągnięcia najlepszych wyników.

Zastosowanie termowizji w procesie termomodernizacji budynków i obiektów przynosi wiele korzyści. Diagnostyka termograficzna przed modernizacją pozwala na precyzyjną identyfikację obszarów wymagających interwencji, podczas gdy ocena efektów modernizacji umożliwia zweryfikowanie skuteczności działań. Termowizja pomaga również w identyfikacji nieszczelności i problemów konstrukcyjnych oraz optymalizuje działań termomodernizacyjnych. Dzięki temu termowizja stanowi niezastąpione narzędzie w poprawie efektywności energetycznej i jakości termicznej budynków i obiektów, przyczyniając się do oszczędności energii, ochrony środowiska i podniesienia komfortu dla użytkowników.

TERMOWIZJA Z DRONA – USŁUGI TERMOWIZYJNE DRONEM KRAKÓW WIELICZKA MAŁOPOLSKA

Jesteśmy  firmą specjalizującą się ujęciach filmowych i fotograficznych w tym termowizji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych – dronów. Zaawansowana technologia pozwala nam na szybkie i precyzyjne przeprowadzanie diagnostyki termicznej oraz inspekcji budynków i obiektów. Dzięki naszym usługom, możesz odkryć ukryte problemy termiczne, identyfikować nieszczelności i wycieki energii oraz optymalizować efektywność energetyczną swoich konstrukcji.

Nasze drony są wyposażone w najnowszej generacji kamery termowizyjne o rozdzielczości pasma widzialnego 8K z nałożonym obrazem wybranego obszaru w rozdzielczości 640 x 520px. Tak wysokie parametry oraz perspektywa lotu ptaka umożliwiają precyzyjną wizualizację temperatury i identyfikację obszarów o największych stratach energii. Dzięki temu możemy zapewnić dokładne i kompleksowe badania termowizyjne z trudno dostępnej perspektywy.

Dzięki wykorzystaniu dronów, jesteśmy w stanie przeprowadzać inspekcje termowizyjne w szybki i efektywny sposób. Nasze drony pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych obszarów, a zaawansowane kamery termowizyjne umożliwiają nam uzyskanie dokładnych i precyzyjnych obrazów termicznych.

Szybkość i efektywność badań termowizyjnych

Dzięki wykorzystaniu dronów, jesteśmy w stanie przeprowadzać inspekcje termowizyjne w szybki i efektywny sposób. Nasze drony pozwalają na dostęp do trudno dostępnych obszarów, a zaawansowane kamery termowizyjne umożliwiają nam uzyskanie dokładnych obrazów termicznych.

Nasze usługi termowizyjne realizowane przy użyciu kamer termowizyjnych na dronie

Diagnostyka termiczna budynków

Przeprowadzamy kompleksową diagnostykę termiczną budynków, umożliwiając identyfikację obszarów o największych stratach energii, słabych punktów izolacji cieplnej oraz problemów konstrukcyjnych.

Inspekcje termograficzne infrastruktury dronem

Nasze usługi obejmują również inspekcje infrastruktury, takie jak linie elektroenergetyczne, przesyłowe, telekomunikacyjne oraz instalacje przemysłowe. Dzięki temu można wykryć potencjalne zagrożenia, identyfikować nieszczelności i przeprowadzać regularne monitorowanie stanu infrastruktury.

Raportowanie i analiza danych termograficznych

Po przeprowadzeniu inspekcji termowizyjnej w zależności od ustaleń dostarczamy naszym klientom szczegółowe raporty i analizy danych. Dzięki nim można podjąć świadome decyzje dotyczące napraw, modernizacji oraz optymalizacji efektywności energetycznej. Istnieje możliwość zamówienia raportu uproszczonego (wersja ekonomiczna usługi) w którym zawarte będą tylko najważniejsze dane termograficzne wraz z dokumentacją termograficzną przesyłaną online.

Inspekcja termowizyjna z drona nie musi być droga – sprawdź nasze ceny a będziesz miło zaskoczony!

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszymi usługami termowizyjnymi z wykorzystaniem dronów, skontaktuj się Biurem Obsługi Klienta już dziś. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i przedstawią Ci indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Zapewniamy kompleksowe usługi termowizyjne z wykorzystaniem dronów wspomaganych kamerami ręcznymi. Usługi termograficzne staramy się dostosować do wymagań i możliwości naszych klientów.

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak możemy pomóc w poprawie efektywności energetycznej i identyfikacji problemów termicznych Twoich obiektów.

Zapraszamy do współpracy.